Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dokumenty

Email Drukuj PDF

Zgłoszenie gotowości do wyznaczenia (ważne od grudnia 2021r.)

ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii pdf
ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii doc
zgłoszenie paszowe
wniosek o wydanie zaświadczenia
wniosek o wyrejestrowanie przedsiębiorstwa
wniosek UPPZ
załącznik do wniosku UPPZ
powiadomienie o zamiarze dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa
zlecenie wykonania badań przez ZHW
wniosek o przepisanie stada
wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów
wniosek o objęcie nadzorem
zgłoszenie rejestracyjne pasieki
karta producenta kurcząt rzeźnych
zgłoszenie - tagi,wystawy,konkursy
informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju
rachunek do umowy zlecenia
rachunek do umowy zlecenia - emeryt
oświadczenie zleceniobiorcy prowadzący działalność gospodarczą
wniosek o rejestrację hodowli psów, kotów, fretek
wniosek o wydanie zaświadczenia o urodzeniu w hodowli
wniosek o wystawienia świadectwa TRACES
wniosek pies, kot, koń - UE
wniosek pies, kot, koń - kraje trzecie
wzór zlecenia badania na włośnie
wniosek o wydanie zaświadczenia do dopłat za przezimowane ule
wniosek o aktualizację ilości pni pszczelich
wniosek o legalizację paszportu
wniosek o wpis zakładu prowadzącego Rolniczy Handel Detaliczny
zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii utrzymywania zwierząt gospodarskich
wniosek o nieprzedluzanie terminow poboru zaliczek na podatek

Przydatne linki :

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.wetgiw.gov.pl/

http://www.katowice.wiw.gov.pl/

http://www.bip.gov.pl/

http://www.arimr.gov.pl/

Poprawiony: piątek, 14 stycznia 2022 10:07