Status prawny

wtorek, 09 lipca 2013 12:29 Administrator
Drukuj

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie śląskim.

Kierownictwo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowskich Górach stanowią:

- Powiatowy Lekarz Weterynarii

- Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Poprawiony: wtorek, 09 lipca 2013 18:06