Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowskich Górach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Działalność statutowa

Email Drukuj PDF

Działalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatów Tarnowskie Góry i Piekary Śląskie obejmuje:

 1. zwalczanie:
  • chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobiegania wystąpieniu, wykrywania i likwidowania ognisk tych chorób
  • chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych dalej "zoonozami", lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby
 2. monitorowanie zakażeń zwierząt
 3. badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
 4. przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
 5. sprawowanie nadzoru nad:
  • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz sprzedaży bezpośredniej
  • wprowadzaniem na rynek zwierząt oraz niejadalnych i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
  • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
  • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego
  • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
  • wytwarzaniem i obrotem pasz
  • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
  • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
 7. prowadzenie wymiany informacji w ramach wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.

 

Ogólny schemat kontroli urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej

Poprawiony: środa, 17 lutego 2021 11:25